public creation

Waarom Public Creation?

·      Kennis van zaken
De publieke sector gaat over complexe, meerdimensionale vraagstukken. Inhoudelijke kennis, over de breedte en over de diepte van beleidsthema's, is cruciaal om een verhaal helder voor het voetlicht te krijgen. Zoekt u een externe partner die communicatievaardigheden combineert met gedegen en specifieke inhoudelijke kennis, dan moet u Public Creation hebben.

·      Bestuurlijke antenne
Politiek is de grillige dimensie van de publieke sector. Het gaat niet alleen om de rationeel beste oplossing of aanpak, maar ook om de politiek meest haalbare. Wilt u een externe partner die deze dynamiek aanvoelt de juiste toon weet te treffen, dan is Public Creation de juiste keuze.

·      Kritisch klankbord
Organisaties hebben de neiging om onafhankelijke en overstijgende denkers te verzwelgen. De waan van de dag, dwingende kaders, het organisatiebelang – het zijn begrijpelijke oorzaken. U heeft niet veel aan een externe partner die alleen met u meebuigt. Met Public Creation haalt u een meedenkende, maar kritische partner in huis, die de zaak ook van andere kanten durft te belichten.

·      Eerlijke communicatie
Het publiek heeft direct in de gaten wanneer publieke organisaties om de hete brij heen draaien. Natuurlijk moet politiek-bestuurlijke schade worden voorkomen, maar vaak lukt dat beter door eerlijk te zijn. Iedereen begrijpt dat niet alles altijd goed gaat. Zoekt u een externe partner die de balans kent tussen politieke gevoeligheden en eerlijke communicatie, dan moet u bij Public Creation zijn.

·      Concrete resultaten
Niets gemakkelijker dan het advies van de beste stuurman of –vrouw aan wal. Dat geldt ook voor het communicatievak. Adviseren is één, omzetten in concrete acties en middelen is twee, succes boeken is drie. Met Public Creation haalt u een partij in huis die visie en doelen omzet in tastbare producten en resultaten.

·      Werk uit handen
Je besteedt werk uit en komt uiteindelijk tot de conclusie dat je nog meer tijd kwijt bent dan wanneer je het zelf had gedaan. Het is een veel gehoorde klacht. Wilt u na een duidelijke opdracht op de hoogte blijven van de voortgang, maar niet voortdurend lastiggevallen worden over uitvoeringskwesties, neem dan Public Creation.

© public creation