public creation

Tekst

Actueel

 

•      Hoofdredacteur Amsterdam Zuidas

De Zuidas verandert de komende jaren in een gemengde Amsterdamse woon-, werk- een leefwijk. Er wordt indrukwekkend veel gebouwd. Natuurlijk veroorzaakt dat overlast. Tegelijkertijd neemt de levendigheid toe, door de komst van steeds meer winkels, horeca en andere voorzieningen. Een ander ingrijpend project is vernieuwing van de infrastructuur, met het project Zuidasdok. De A10 wordt verbreed en verdwijnt in Zuidas onder de grond, en daarboven komt een compleet vernieuwd station Amsterdam Zuid. Het gaat om een van 's lands grootste infrastructuurprojecten, met een waarde van circa 2 miljard euro. De opdrachtgevers zijn Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente Amsterdam. De gemeentelijke directie Zuidas en het projectbureau Zuidasdok hebben een gezamenlijk communicatieteam, waaraan ik leiding geef.
> Naar het archief

Journalistiek

2016

 

19-12-2016. Binnenlands BestuurBreda faciliteert 'scharrelondernemers'
De gemeente Breda is sinds kort 'sociaal aandeelhouder' van een coöperatie van en voor mensen in de bijstand. De gemeente levert de klanten, de coöperatie is de re-integratie. ‘We willen mensen de mogelijkheid geven om hun talenten te ontplooien en er daadwerkelijk geld mee te verdienen.’ >>

 

12-02-2016. Binnenlands BestuurVan Wgr+ naar Wgr-
Nadat de ‘plus’ een jaar geleden uit de Wet gemeenschappelijke regelingen was weggelakt, hebben de zeven stadsregio’s nog een jaar de tijd gehad iets nieuws te verzinnen. De regio’s Utrecht en Eindhoven werken aan ‘lichtvoetige’ samenwerking. Met hopelijk wakkere raadsleden. >>
> Naar het archief
© public creation