public creation

Opdrachtgevers

Eerder

A+O Fonds Gemeenten
A+O fonds Rijk
Amphia Ziekenhuizen
ANWB
Aedes

Arcadis

Binnenlands Bestuur
BKWI

BMC
BNG
Connexxion
Deloitte
De Volkskrant
Elsevier
FNV
Fontys Hogeschool
Gemeente Almere
Gemeente Alphen a/d Rijn
Gemeente Amsterdam
Gemeente Den Haag
Gemeente Dongen
Gemeente Hilversum
Gemeente Houten
Gemeente Rijnwaarden
Gemeente Rotterdam

Gemeente Soest
Gemeente Tilburg

Gemeente Tubbergen
Gemeente Utrecht

Hay Group

Hogeschool van Amsterdam
Ilfa Treasury Support
InAxis
Informatie Verre Reizen

InnovatieNetwerk

Intermediair

JE Consultancy

Kadaster

KIT
Landelijk Programma HRM Politie
Management Team
MediaPartners

Ministerie van Binnenlandse Zaken
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Ministerie van BZK
Ministerie van Financiën

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Ministerie van SZW
Ministerie van VWS

Nationaal Programma Herbestemming

NDP Nieuwsmedia
Nederlands Genootschap van Burgemeesters
Nederlands Politie Instituut
Nederlandse School voor Openbaar Bestuur

Negometrix

NPS

NS
Pluche
Politie Nederland

ProRail
Provinciaal Patiënten/Consumenten Platform

Provincie Overijssel

Provincie Utrecht

Provincie Zuid-Holland
PublicSpirit

Raadslid.nu
Rekenkamer Rotterdam

Rijkswaterstaat
School voor Politieleiderschap
Sdu
Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt
SGBO

Sports and Leisure Group
Staatsbosbeheer
Staatscourant
Strukton
TMOP
Tredin
Trouw
TU Delft
VB Groep
Van der Hilst
Vereniging van Gemeentesecretarissen
VNG
VOS/ABB
Vrij Nederland

Vrije Universiteit

Waterschap Zuiderzeeland
Wereldomroep

Woningstichting Wormer
XOPP

Yacht

Zorg-Lokaal


© public creation