public creation

Archief 2014

- publicatie 'De Achterhoek anticipeert'

- publicatie 'Nieuwe raden, nieuwe daden'

 

•      Kadaster

- Ter Zake, relatiemagazine: 'Expertise verkavelen behouden'

 

•      VNG

- discussieverslag toekomst lokale democratie

 

•      Vrije Universiteit en Hogeschool van Amsterdam

- diverse teksten

© public creation