public creation

Archief 2014

 

03-12-2014. Binnenlands BestuurRekenkamer Delft: 'Raad te weinig betrokken bij bezuinigingen'
De gemeenteraad van Delft is 'afstandelijk' en 'reactief' betrokken bij de enorme bezuinigingen die het college doorvoert. Dat komt onder meer doordat het overzicht ontbreekt. In de begrotingen staan vooral optelsommen van afzonderlijke maatregelen. >>

 

23-11-2014. Binnenlands BestuurMeer gemeenten omarmen G1000
In zeker twintig gemeenten leven ideeën om een G1000 te organiseren. Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) heeft financiële steun toegezegd aan het platform G1000.nu en aan onderzoek naar de consequenties voor de lokale democratie. >>

 

21-11-2014. Binnenlands Bestuur. 'Alleen dialoog helpt ons vooruit'
De dialoog in plaats van het debat. Via de G1000 wil Harm van Dijk de lokale democratie haar legitimiteit teruggeven. Tijdens bijeenkomsten bepalen willekeurige bewoners en stakeholders de agenda voor hun gemeenschap. En voeren die uit. >>

 

08-11-2014. Binnenlands Bestuur. Delft krijgt financiële gaten niet meer gedicht
Delft liet vorige week weten dat ze de begroting structureel niet rond krijgt. De gemeente kampt met ten minste zeven plagen. >>

 

24-10-2014. Binnenlands BestuurDefinitiekwestie nekt studentensteden
Door een definitiewijziging dreigen studentensteden veel woonruimten te verliezen, met een fikse korting op hun algemene uitkering tot gevolg. De bouw van noodzakelijke extra studentenhuisvesting komt er zelfs door in het gedrang. >>
 

10-10-2014. Binnenlands BestuurBegroten met betrokken dummies
Gemeenten pogen hun begroting toegankelijker te maken. Ook bewoners moeten snappen wat erin staat. En mogen er zelfs direct invloed op uitoefenen. ‘Het gaat erom dat we de gedrevenheid van burgers inbrengen.’ >>

 

09-10-2014. Binnenlands BestuurNieuwe verdeling re-integratiebudgetten 2015
De verdeling van het re-integratiebudget 2015 is bijgesteld ten opzichte van de verdeling die staatssecretaris Klijnsma in juni bekendmaakte. Vooral de bible beltgemeenten en de dertig zwakste gemeenten profiteren daarvan. Er zijn ook nieuwe verliezers. >>

 

05-10-2014. Binnenlands BestuurGemeentesecretaris wordt 'maatschappelijk verbinder'
'De gemeentesecretaris die niet met anderhalve been buiten het gemeentehuis opereert, kan de organisatie niet goed leiden en evenmin het college goed adviseren.' Dat stelt Jan van Ginkel, gemeentesecretaris van Schiedam. >>

 

04-10-2014. Binnenlands Bestuur. Nieuwe verliezers Wsw-budget
De verdeling van het Wsw-budget voor 2015 ziet er heel anders uit dan staatssecretaris Klijnsma half juni liet weten. De oorzaak: een verkeerde aanname in het verdeelmodel. Nieuw rekenwerk drie maanden later leidt tot nieuwe winnaars en nieuwe verliezers. >>

 

03-10-2014. Binnenlands Bestuur. Dwingend netwerken
Voorbij de tijd dat een gemeentesecretaris binnen de gemeente de lakens uitdeelde. Verbinden geldt nu als belangrijkste taak. De secretaris nieuwe stijl deelt, reflecteert en gaat voorop. Een gesprek tussen twee voorhoedespelers. >>

 

26-09-2014. VNG MagazineWinstbelasting leidt vooral tot rompslomp
In de slipstream van de begroting stuurde het kabinet op Prinsjesdag de ‘Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen’ naar de Tweede Kamer. Ook gemeenten moeten vanaf 2016 vennootschapsbelasting (Vpb) gaan betalen over ‘ondernemingsactiviteiten’. De opbrengst zal voorlopig uit niet meer bestaan dan administratieve lasten, zo vrezen gemeenten. En voor grondexploitaties dreigen grote risico’s. >>

 

26-09-2014. Binnenlands BestuurGemeenten bouwen onverminderd door
Gemeenten laten jaarlijks zo’n 300 duizend vierkante meter nieuw vastgoed neerzetten, crisis of geen crisis. Dat doen ze al twee decennia. Vooral Drentse gemeenten bouwen lustig door, zo blijkt uit cijfers van het Kadaster. >>

 

17-09-2014. Binnenlands BestuurObjectieve verdeling Wmo-budget leidt tot aardverschuivingen
Invoering van een model voor objectieve verdeling van Wmo-gelden gaat gepaard met grote verschuivingen ten opzichte van de manier waarop de pot in 2015 is verdeeld. De verschillen lopen uiteen van 58 procent minder tot 75 procent meer per gemeente. >>

 

29-08-2014. Binnenlands Bestuur'Alarmerend' lage mobiliteit ambtenaren
De mobiliteit in het openbaar bestuur is tot een minimum gedaald. Bijna één op de tien overheidswerkers vindt bovendien dat hij in de verkeerde functie zit, maar is desondanks niet op zoek naar iets anders. >>

 

25-08-2014. Binnenlands Bestuur. Wmo: Bible belt en kleinere steden leveren in
De achterbannen van ChristenUnie en SGP worden flink gestraft voor de steun van hun partijen aan de nieuwe Wmo. Bij de verdeling van het geld over gemeenten na 2015 gaan met name bible beltgemeenten, naast steden tussen de 50 en 100 duizend inwoners, er flink op achteruit. >>

 

28-07-2014. Binnenlands Bestuur. Deelfonds sociaal domein: alle budgetten, alle gemeenten
Nu na de Jeugdwet ook de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning door de Eerste Kamer zijn, kan de balans worden opgemaakt. Wat krijgen gemeenten in 2015 voor het sociale domein? Binnenlands Bestuur zocht het uit. >>

 

25-07-2014. Binnenlands Bestuur. Participatiebudget: meer doen met minder geld
Veruit de meeste gemeenten moeten het komend jaar meer en moeilijker klanten re-integreren met minder geld dan ze dit jaar krijgen voor alleen hun bijstandscliënten. >>

 

25-07-2014. Binnenlands Bestuur. Participatiebudget 2015 pakt slecht uit voor zwakke gemeenten
Veruit de meeste gemeenten moeten het komend jaar meer en moeilijker klanten re-integreren met minder geld dan ze dit jaar krijgen voor alleen hun bijstandscliënten. Anders dan staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, PvdA) in de Tweede Kamer suggereerde, leveren ook de dertig zwakste gemeenten flink in. >>

 

04-07-2014. Binnenlands Bestuur. 'Vergeet de hokjes'
Hij was een van de meest ondernemende bestuurskundigen. Maar in mei nam hoogleraar Hein van Duivenboden afscheid van de wetenschap. Om zich volledig te kunnen focussen op zijn laatste onderneming: de strijd tegen de zenuwziekte ALS. >>

 

06-06-2014. VNG Magazine. 'Een beetje integer bestaat wel'
Ooit sprak toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Ien Dales de gevleugelde woorden dat ‘een beetje integer’ niet bestaat. Burgemeester Jan de Boer van de gemeente Buren schreef een masterthesis over de rol van burgemeesters bij het verkleinen van het ‘grijze integriteitsgebied’ en komt tot een andere conclusie. >>

 

03-06-2014. Binnenlands Bestuur. Krimpgemeenten slecht bedeeld met Wmo- en jeugdbudget
De verdeling van de budgetten voor uitvoering van de nieuwe Wmo-taken en de jeugdzorg pakt zeer negatief uit voor krimpgemeenten. Ze krijgen minder dan andere gemeenten. >>

 

02-06-2014. Binnenlands Bestuur. Gros gemeenten krijgt minder geld voor Wmo
Maar liefst 351 gemeenten krijgen minder geld voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) dan waarmee ze tot nu toe rekening hielden. Het verschil kan oplopen tot ruim 100 euro per inwoner. >>

 

31-05-2014. Binnenlands Bestuur. Kwart gemeenten profiteert niet van hoger budget jeugdzorg
Het macrobudget voor de jeugdzorg mag dan 10 procent (330 miljoen euro) hoger zijn dan aanvankelijk gedacht, niet iedere gemeente plukt daar de vruchten van. Een flink aantal gaat er zelfs op achteruit. >>

 

23-05-2014. Binnenlands Bestuur. Bible Belt financieel gestraft door rijk
Gemeenten in de Bible Belt lijken door het rijk financieel te worden gestraft voor hun sterke sociale cohesie en dus hun lage beroep op bijvoorbeeld de jeugdzorg. >>

 

25-04-2014. Binnenlands Bestuur. Jong, maar met uitsterven bedreigd
In tien jaar tijd is het aantal jonge ambtenaren meer dan gehalveerd. Nieuwe instroom is er nauwelijks. ‘Een ambtenaar verandert gemiddeld genomen eens in de dertig jaar van baan.’ Toch zijn er nog steeds gedreven jongeren die het geluid van hun generatie luid en duidelijk laten horen. >>

 

04-04-2014. VNG Magazine. Inwoners maken agenda voor Amersfoort
In één dag een stedelijke agenda opstellen voor de komende vier jaar. De inwoners van Amersfoort deden het, drie dagen na de raadsverkiezingen. Het werd een memorabele dag, vonden ook de aanwezige bestuurders en raadsleden. ‘Wat hier gebeurt, is zo hartverwarmend.’ >>

 

18-03-2014. Binnenlands Bestuur. De onwrikbare ambtenaar
Van de vijftig jaar die de Bestuursacademie bestaat, maakte Maarten van Diggelen er 28 mee. Hij zag de diversiteit in opleidingen sneller toenemen dan de gemeenteambtenaren veranderen. ‘Ze laten opleidingskansen aan zich voorbijgaan. Dat vind ik verontrustend.’ >>

 

27-02-2014. Binnenlands Bestuur. 'Aardbevings-burgemeester' nr. 1
Een ‘kippenvelmoment’, noemt Albert Rodenboog (60) het telefoontje waarin te horen kreeg dat hij had gewonnen. ‘Ik was al verrast dat mijn naam werd genoemd. Toen ik mezelf vervolgens tussen allemaal bestuurlijke kanonnen bij de laatste tien zag staan, dacht ik: wie zijt gij helemaal? En toen kwam dat telefoontje. Heel bijzonder.’ >>

© public creation