public creation

Actueel

Actueel

 

•      Zuidas en Zuidasdok

De Zuidas verandert de komende jaren in een gemengde Amsterdamse woon-, werk- een leefwijk. Er wordt indrukwekkend veel gebouwd. Natuurlijk veroorzaakt dat overlast. Tegelijkertijd neemt de levendigheid toe, door de komst van steeds meer winkels, horeca en andere voorzieningen. Een ander ingrijpend project is vernieuwing van de infrastructuur, met het project Zuidasdok. De A10 wordt verbreed en verdwijnt in Zuidas onder de grond, en daarboven komt een compleet vernieuwd station Amsterdam Zuid. Het gaat om een van 's lands grootste infrastructuurprojecten, met een waarde van circa 2 miljard euro. De opdrachtgevers zijn Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente Amsterdam. Namens de gemeentelijke directie Zuidas en het projectbureau Zuidasdok ben ik eindverantwoordelijk voor alle geschreven middelen.

© public creation