public creation

Archief 2016

 

•      ProRail

Bij ProRail werken 4.500 mensen, op verschillende locaties in het land. Ik ben aangetrokken om de interne communicatie te verbeteren. Dat heb ik gedaan door een nieuw personeelsmagazine op te zetten, niet als medium om directieboodschappen de organisatie in te sturen, maar als blad van en voor (grotendeels hoogopgeleide) medewerkers. Vanuit diezelfde gedachtegang droeg ik als eindredacteur bij aan het versterken van de interne dialoog en discussie via het intranet. Professionals weten en kunnen veel. Een platform om inzichten uit te wisselen, los van de hiërarchie, draagt bij aan een open cultuur, betere kennisdeling en daarmee aan betere prestaties voor de buitenwereld.

© public creation