public creation

Archief 2013

 

18-12-2013. Binnenlands Bestuur. Stembusstrijd open voor beste lokale bestuurder
Welke gemeente- of provinciebestuurder onderscheidde zich in 2013? Het antwoord is aan u, tijdens Binnenlands Bestuurs verkiezing Bestuurder van het Jaar. Ter inspiratie de wederwaardigheden van enkele bijzondere wethouders, burgemeesters en gedeputeerden. >>

 

22-11-2013. Binnenlands bestuur. Het spook staatssteun
Er is niks mis met staatssteun, als je het maar goed regelt. In de praktijk vermijden gemeenten de Brusselse regels liever. Of ze overtreden ze, zonder het zelf in de gaten te hebben. Met soms een miljoenenstrop als gevolg. >>

 

22-11-2013. Binnenlands Bestuur. 'Geen geruststellende cijfers'
De Onderzoeksraad Integriteit Overheid breidt zijn werkgebied uit. Komend jaar kunnen ook gemeente- en waterschapambtenaren er misstanden melden. Daarnaast moet de raad ongevraagd eigenstandig onderzoek gaan doen, vindt voorzitter Harm Brouwer. ‘De infrastructuur is op orde, maar het systeem werkt nog niet.’ >>

 

25-10-2013. Binnenlands BestuurBuurt weggestuurd
Vier zeventigplussers vormden jarenlang het bestuur van de Vereniging Wijkbeheer Binnenstad Helmond. In 2010 werden ze ook verantwoordelijk voor wijkhuis De Fonkel. Maar loslaten wil de gemeente niet. >>

 

25-10-2013. Binnenlands BestuurKafka in Zaanstad
Zaanstad sprak voor een onderzoek met tien gezinnen. Konden zij zelf oplossingen voor hun situatie aandragen? Het grootste probleem bleek al te vaak de overheid zelf. >>

 

25-10-2013. Binnenlands BestuurVan wijkheld tot paria
Zestien jaar kwamen tal van hoogwaardigheidsbekleders kijken hoe ‘gewone burgers’ het Haagse Laakkwartier op sleeptouw namen. Begin vorig jaar werd Leo Olffers plotseling genegeerd. >>

 

25-10-2013. Binnenlands Bestuur'Sociale cohesie naar de vaantjes'

Het welzijnswerk in de Rotterdamse deelgemeente Prins Alexander was bij de bewoners in prima handen. Totdat de gemeente en de ‘welzijnstussenhandel’ zich ermee bemoeiden. >>

 

25-10-2013, Binnenlands Bestuur. And the winner is... het college
Na de gemeenteraads-verkiezingen van maart volgend jaar zal een leger nieuwe volksvertegenwoordigers aantreden. Hun gebrek aan kennis en ervaring leidt tot een marginalisering van de raad. Veel verder dan ‘domme vragen stellen’ komt de nieuwe raad niet. >>

 

13-10-2013, Binnenlands Bestuur. Parkeren niet langer de melkkoe van gemeenten
In nogal wat gemeenten is parkeren verworden tot een verliespost. Twee op de drie gemeenten halen minder parkeergeld op dan begroot. Vooral de garages staan leeg. >>

 

09-2013, B&G. Beter product, lagere kosten
Ambtelijke organisaties zijn inhoudelijk tot veel in staat, maar het bewaken van processen is niet hun sterkste punt. De scrummethode legt de focus op inhoud én proces. multidisciplinaire teams werken in ultrakorte perioden (sprints) aan de oplevering van een product. Het resultaat is niet alleen een korte doorlooptijd, maar ook betere samenwerking en een beter product tegen lagere kosten. >>

 

31-08-2013, Binnenlands Bestuur. Gecreëerde belastingmeevallers, behalve bij bouwleges
Gemeenten begroten hun eigen belastinginkomsten zo behoedzaam dat de feitelijke opbrengsten elk jaar meevallen. Alleen bij de inkomsten van bouwvergunningen zijn ze massaal te optimistisch. >>

 

31-08-2013, Binnenlands Bestuur. Oninbaarheid gemeentebelastingen stijgt
Gemeenten kampen met steeds grotere oninbare vorderingen op inwoners en bedrijven. Consequentie is dat de belastingtarieven omhooggaan voor inwoners en bedrijven die wel kunnen betalen. ‘De echte problemen komen nog.’ >>

 

21-06-2013, Binnenlands Bestuur. Down Town
De winkelleegstand loopt op, maar tegelijkertijd groeit het aantal vierkante meters winkelvloeroppervlak nog steeds. Tegen beter weten in hopen gemeenten hun grondposities alsnog te verzilveren via nieuwe, perifere winkelcentra. Dat gaat niet goed. ‘De echte slachting moet nog komen.’ >>

 

21-06-2013, Binnenlands Bestuur. Kantoren nog leger
De bezettingsgraad van kantoren zegt meer over leegstand dan absolute getallen, vindt het Kadaster. Samen met vastgoedontwikkelaar Heijmans zoekt het naar praktische mogelijkheden om leegstand aan te pakken. Bijvoorbeeld via ruilverkaveling. >>

 

07-06-2013, Binnenlands Bestuur. Broodtrommels en thermoskannen
Spartaans is overdreven, maar het aanstaande jaarcongres van de VNG staat in schril contrast met het luxueuze jubelfestijn in Den Haag vorig jaar. Geen Johan Cruijff, maar Arno Brok. >>

 

24-05-2013, Binnenlands Bestuur. Vrijstaat Keppel
De dorpsschool wegbezuinigen? Geen sprake van. Inwoners van Hoog- en Laag-Keppel nemen de lokale voorzieningen één voor één over. Tot ergernis van het gemeente-bestuur. ‘Ze zien zichzelf als de enige partij met rechten. Het dorp is van hen.’ >>

 

24-05-2013, Binnenlands Bestuur. Samen stijgen en dalen
Voor 60 procent van de geraamde kosten een project realiseren? Het kan via ‘best value management’, waarbij externe bureaus financieel medeverantwoordelijk worden gemaakt. >>

 

10-05-2013, Binnenlands Bestuur. Herverkavelen in stadscentra
Gemeenten hebben steeds minder geld voor herstructurering van bedrijventerreinen, woonwijken of winkelgebieden. Daardoor valt gebiedsontwikkeling overal stil en dreigt verval. Stedelijke herverkaveling kan een uitweg bieden. Niet de gemeente betaalt, maar wie investeert en profijt heeft. >>

 

14-02-2013, Binnenlands Bestuur. Moeilijke combi
Na jaren duur aanmodderen kan geldgebrek nu voor een doorbraak zorgen op het gebied van ict-samenwerking. Maar de herindelingsagenda van het kabinet maakt lokale bestuurders kopschuw. >>

© public creation