public creation

Archief 2012

 

22-12-2012, Binnenlands BestuurWie wordt de beste lokale bestuurder van 2012?

Wie was de beste bestuurder van 2012? Sommigen haalden het nieuws met kordaat optreden, anderen werkten doortastend maar in stilte aan een beter lokaal en regionaal bestuur. Wie blonk uit? U mag het zeggen, in de Binnenlands Bestuurs verkiezing Bestuurder van het Jaar. >>

 

11-2012, Aedes MagazineGrondprijzen omhoog of omlaag?
Gemeenten lijden flink verlies op onverkochte bouwgrond. Daarom moeten de grondprijzen omlaag, zegt de een. Dan kunnen corporaties weer betaalbaar bouwen. Nee, zegt de ander, de grondprijzen kunnen best omhoog. Ze waren namelijk te laag. Corporaties kunnen hogere grondprijzen best opbrengen. Wat is de prijs van grond?

 

26-10-2012. Binnenlands BestuurMiljarden aan onvermoed bezit
Koppeling van Kadaster-gegevens aan die van samen­werkings­verband DataLand geeft elke gemeente inzicht in de eigen vastgoedportefeuille. Met verrassende uitkomsten. ‘Die dertien winkels kan ik niet herleiden.’ >>

 

26-10-2012, Binnenlands BestuurCreatief gedijt in krimpregio
Terwijl de kantorenmarkt landelijk in een grote crisis verkeert, hebben krimpregio’s nauwelijks last van leegstaande vierkante meters. Op formele en informele werklocaties nestelen zich creatievelingen en nichebedrijven, die nieuwe schwung geven aan lokale gemeenschappen. Op het platteland van Noord-Nederland en het verstedelijkte ­gebied van Zuid-Limburg. >>

 

26-10-2012, Binnenlands Bestuur20 miljard aan onbenut gemeentelijk vastgoed
Overheden bezitten 43 miljoen vierkante meter vastgoed, ongeveer net zoveel als het totale oppervlak van alle private kantoren in Nederland. Maar liefst 12 miljoen daarvan, met een geschatte waarde van 20 miljard euro, wenden ze niet aan voor maatschappelijk gebruik. >>

 

28-09-2012, Binnenlands Bestuur. Vergrijzing van het 'zware koper'

In krimpdorpen staat het verenigingsleven onder druk. Tenzij er een paar doorbijters zijn, die zowel de bevolking als de gemeente op sleeptouw nemen. ‘Het besef dat mensen zelf tot heel veel in staat zijn, moet in de gemeentehuizen nog komen.’ >>

 

29-07-2012, Binnenlands BestuurNMa knijpt oogje dicht
Om de zorg in krimpregio’s op peil te houden, gaat de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) zich welwillender opstellen als gemeenten samenwerkingsovereenkomsten sluiten tussen zorgaanbieders onderling en met bijvoorbeeld welzijnsinstellingen. >>

 

27-07-2012, Binnenlands BestuurDorp kan zonder voorzieningen
Doordat voorzieningen verdwijnen, dreigen krimpdorpen onleefbaar te worden. Dat is althans waar bestuurders veelvuldig mee om de oren worden geslagen. De werkelijkheid is anders. Ondanks de krimp is het dorpsleven goed. Zelfs zonder voorzieningen. >>

 

06-07-2012, Binnenlands BestuurKop in het onverkoopbare zand
De vraag naar bouwgrond is stilgevallen, al aangekochte gronden liggen braak. Maar gemeenten blijven zich rijk rekenen en verwachten vaak zelfs een stijging van de grondopbrengsten. Hoe langer de ontkenningsfase voortduurt, hoe groter de strop. >>

 

06-2012, Aedes Magazine. Wat werkt in de wijk?
Corporaties hebben zich ontwikkeld van bouwers en beheerders tot producenten van leefbaarheid. Maar hoe weet je welke acties de mooiste vruchten afwerpen? Resultaten meten wordt steeds belangrijker.

 

08-06-2012, Binnenlands Bestuur. Middel tegen spookfacturen en dubbele betalingen
Per factuur betalen overheidsorganisaties gemiddeld 1 euro dubbel. Zulke fouten kunnen eenvoudiger worden opgespoord en voorkomen door de verschillende geldstromen onderling te analyseren. >>

 

25-05-2012, Binnenlands Bestuur. 'Transparantie creëert slechts schijnwereld'
Om Gordon Gekko te parafraseren: transparantie is goed. Politici gebruiken het te pas en te onpas, zonder erbij te zeggen wat ze ermee bedoelen. Waarom? Erna Scholtes, organisatieadviseur bij Twynstra Gudde, deed er onderzoek naar. >>

 

25-05-2012, VNG Magazine. Trendwatcher Bakas rekent af met ‘neuzeldemocratie’
Een stuk of vijftig stadstaten met daarboven een kleine, maar sterke rijksoverheid. Dat is het openbaar bestuur dat hoort bij Nederland ten tijde van de aanstaande tweede Gouden Eeuw. ‘Zo niet, dan worden we Griekenland aan de Noordzee.’ Trendwatcher Adjiedj Bakas slaat weer toe. >>

 

11-05-2012, Binnenlands Bestuur. Speed-begroten
Zet ambtenaren twee weken bij elkaar en je hebt een begroting. Of een jaarrekening. Zo doen ze dat in Wageningen. Niks maanden van intern getrek en geduw, maar lekker scrummen. >>

 

11-05-2012, Binnenlands Bestuur. Overkill aan planning & control
Begroting en jaarrekening zijn niet de favoriete stukken van de gemeenteraad. Ze zijn onleesbaar en nauwelijks bruikbaar als documenten voor (bij)sturing. De trend: minder papier en meer focus. >>

 

13-04-2012, Binnenlands Bestuur. Verstrikt in het web
De ontevredenheid over gemeentelijke websites is groot – niet in de laatste plaats onder gemeenten zelf. Maar samen naar één webarchitectuur is een moeilijk begaanbare weg. >>

 

17-02-2012, Binnenlands Bestuur. Ambtenaren in de uitleen
In je ambtelijke carrière is de weg omhoog geblokkeerd door collega’s die zich niet verroeren. Wat dan? Rotterdam leent een aantal van deze high potentials uit aan Deloitte. >>

 

09-02-2012, Aedes Magazine. Hoe houd je criminele kopers buiten de deur?
Verkoop van sociale huurwoningen aan criminele kopers is beslist geen denkbeeldig risico. Ymere ondervond dat bijvoorbeeld in Amsterdam-Zuidoost, met zeer kwalijke gevolgen voor de leefbaarheid. Wat valt er tegen te doen?

 

03-02-2012, Binnenlands Bestuur. Probleemgezin is te temmen
Sommige gezinnen veroorzaken zoveel overlast dat ze hulp en gezag tot wanhoop drijven. Erik Gerritsen kent het probleem als voormalig gemeentesecretaris van Amsterdam en nu als directeur van bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam. Hij probeert het vanuit praktijk en wetenschap te temmen. >>

 

01-2012, Aedes Magazine. Verkopen is een vak
Terwijl het debat over de verkoopplicht voor corporaties in volle gang is, verloopt in de praktijk de woningverkoop uiterst moeizaam. Flitsende verkoopsites en luxueuze cadeaus moeten de koper verlokken. Helpt dat?

 

20-01-2012, Binnenlands Bestuur. Overheidscampagnes zijn zinloos
De goedbedoelde boodschap ‘Handen af van onze hulpverleners’ komt niet aan bij de doelgroep. Hufters leven in een compleet andere wereld dan de bedenkers van de slogan. ‘Het is echt weggegooid geld’, aldus socioloog Frits Spangenberg. >>

© public creation