public creation

Archief 2010

 

24-12-2010, Binnenlands Bestuur. Ambtenaar van de jaren 10
De overheid van het komende decennium moet het doen met minder geld en minder ambtenaren. ‘Zaken voor elkaar krijgen zonder dat je erover gaat. Dat is de uitdaging. >>

 

19 november 2010, Binnenlands Bestuur. Het CDA in Gooise nesten
‘t Gooi is al sinds jaar en dag een bestuurlijk ratjetoe, maar herindelingsvoorstellen haalden het nooit. Ook de laatste poging lijkt dit lot beschoren. Het CDA is diep verdeeld. De discussie is ontaard in moddergooien. >>

12 november 2010, Binnenlands Bestuur. Gaten vallen in begrotingen 2012
Financieel komen de gemeenten 2011 nog zonder kleerscheuren door. De grote problemen worden vanaf 2012 verwacht, blijkt uit een rondgang langs de provinciale toezichthouders. >>

5 november 2010, Binnenlands Bestuur. De VNG, daar heb je wat aan
Natuurlijk is er altijd gezeur over geld en beleidsruimte. Maar doorgaans is de VNG de ideale onderhandelingspartner, stellen ambtenaren en bewindspersonen. De buitenwacht over de vermeende kracht van de koepelorganisatie. >>

25 oktober 2010, Binnenlands Bestuur. De raad verliest zijn zaal
Het Beuningse college wil de raadzaal verbouwen tot kantoorruimte. De gemeenteraad kan vergaderen in de dorpshuizen van een van de kernen. Meer gemeenten bezinnen zich op hun ‘boegbeeld van de democratie’. >>

22 oktober 2010, Binnenlands Bestuur. De stad krijgt het voor de kiezen
Anti-stad willen ze het niet noemen, maar de voornemens van het kabinet-Rutte hebben wel flinke repercussies voor de grote steden, menen stadsbestuurders en wetenschappers. Al ontwaren sommigen tussen alle ‘fantasieloosheid’ en ‘geestdodendheid’ toch nog kleine zegeningen. >>

6 september 2010, Binnenlands Bestuur. Wateroverlast bestrijden met kleine ingrepen
Het noodweer van vorige week heeft geleid tot een hernieuwde discussie over de kwaliteit van gemeentelijke rioleringen. Maar capaciteitsvergroting is erg duur en niet altijd nodig. Juist de kleine ingrepen helpen. >>

20 augustus 2010, Binnenlands Bestuur. Provincies kortwieken
Voor hun voortbestaan hoeven provincies niet te vrezen. Maar de kans is groot dat het nieuwe kabinet ze samenvoegt en hun takenpakket uitkleedt. Minder provincies met minder autonomie. >>

23 juli 2010, Binnenlands Bestuur. Watergevechten
De waterschappen kunnen worden ondergebracht bij provincies, zeggen de meeste politieke partijen aan de onderhandelingstafel van de informateurs. Toch is het maar zeer de vraag of dat ook gaat gebeuren. >>

9 juli 2010, Binnenlands Bestuur. Provincies blokkeren fusie van waterschappen
De waterschappen Vallei & Eem en Veluwe mogen vooralsnog niet fuseren. Eerst moet duidelijk zijn hoe het toekomstig openbaar bestuur eruitziet, hebben gedeputeerde staten van Gelderland, Overijssel en Utrecht besloten. >>

11 juni 2010, Binnenlands Bestuur. Parttime salaris voor fulltime klus
Nu de laatste colleges zijn geformeerd, blijkt het aantal deeltijdwethouders enorm te zijn gegroeid. De posten moesten zo netjes mogelijk worden verdeeld. De parttime wethouders draaien volle weken. Hun bescheiden salaris heeft vooral symbolische waarde. >>

9 april 2010, Binnenlands Bestuur. Ambtenaar online
De relatie tussen ambtenaren en burgers verandert door Twitter en andere online media. Het voordeel is dat snel kennis kan worden gedeeld, het dat ambtenaren politiek gaan bedrijven. 'Een ambtenaar is er niet om meningen te geven.' >>

12 maart 2010, Binnenlands Bestuur. Twee of méér wethouders
Hoeveel wethouders zijn idealiter nodig om een gemeente te besturen? Een actuele vraag nu overal coalities worden gevormd. De wethouderdichtheid loopt in vergelijkbare gemeenten fors uiteen. Een groot college valt te verdedigen. 'Maar duur is het wel.' >>

29 januari 2010, Binnenlands Bestuur. Grote vier kunnen zonder status aparte
Er zijn geen redenen meer om de vier grote steden bij de verdeling van geld uit het gemeentefonds anders te behandelen dan andere gemeenten. Misschien moet er wel wat aan de verdeelmaatstaven worden gesleuteld. >>

© public creation