public creation

Archief 2011

 

12-2011, ProRail Magazine. Bestuurstop Grote Gemeenten
Zorgen meer reizigers en meer treinen voor meer overlast? Hoe blijven stations en perrons bereikbaar tijdens verbouwingen? Op de Bestuurstop Grote Gemeenten gingen ProRail en wethouders van grote spoorgemeenten erover met elkaar in gesprek.

 

28-10-2011, Binnenlands Bestuur. De sloop wordt duur betaald
In krimpgebieden moeten woningen worden gesloopt. Maar de opgave is zo groot, dat corporaties er failliet aan gaan en gemeenten aan de bedelstaf raken. In Noord-Groningen en in het zuidoosten van Limburg zijn de financiële vooruitzichten nu al dramatisch. Enig lichtpuntje: de economische crisis. >>

 

21-10-2011, VNG Magazine. Sepa: van één munt naar één betalingssysteem
Eén systeem van betalingen voor de hele eurozone. Dat moet de Single Euro Payments Area (SEPA) bewerkstelligen. Ook de financiële systemen van gemeenten behoeven aanpassing om SEPA aan te kunnen. Maar het gonst nog niet in de gemeentelijke backoffices. >>

 

16-09-2011, Binnenlands Bestuur. In de geest van Thatcher

Door het allesoverheersende accent op bezuinigingen blijft onderbelicht wat premier Rutte en de zijnen voor hebben met de samenleving. Hoe moet de maatschappij eruitzien volgens het meest rechtse kabinet sinds decennia? >>

 

17-08-2011, Aedes Magazine. De zegeningen van kooprecht
Als het aan minister Donner ligt wordt het kooprecht voor huurders van corporatiewoningen wettelijk verankerd. Groot-Brittannië heeft daar sinds 1980 ervaring mee. De gevolgen zijn desastreus.

 

06-2011, ProRail Magazine. De lessen van Arnhem-Winterswijk

De spoorlijn Arnhem–Winterswijk is misschien wel de beruchtste van het land. Vorig jaar bereikte de dienstverlening er een dieptepunt, door grote problemen met de infrastructuur en met het materieel. Eind 2010 kwam daar ook nog eens vandalisme bij. Dankzij intensieve samenwerking in een zogeheten ‘lijnteam’, met daarin specialisten van alle betrokken partijen, lijkt de spoorlijn er nu bovenop te komen.

 

08-2011, Tijdschrift voor de Volkshuisvesting. Right to buy

Het kabinet wil dat huurders het recht krijgen hun corporatiewoning te kopen. Met kooprecht heeft Groot-Brittannië veel ervaring. In dertig jaar tijd verdwenen 2,5 van de 6 miljoen huurwoningen.

 

24-06-2011, Binnenlands Bestuur. Hardenberg ontsnapt aan curatele

B&W van Hardenberg wilden een garantstelling van 15 miljoen euro afgeven voor de nieuwbouw van het plaatselijke ziekenhuis. De raad was kritisch en de provincie trok net op tijd aan de bel. >>

 

20-05-2011, Binnenlands Bestuur. Een nieuwe manier van werken

Door niet meer voor elk wissewasje een consultant erbij te halen, kunnen gemeenten flink besparen. De consultants drukken immers aardig op de begroting. Makkelijk is het niet. ‘Voor alles wat afwijkt van het geijkte moet je externen inhuren.’ >>

 

09-04-2011, Binnenlands Bestuur. 'Beloond voor financiële onoverzichtelijkheid'
Provincies met veel eigen vermogen krijgen aanzienlijk minder uit het provinciefonds. Zijn straks ook rijke gemeenten aan de beurt? Het lijkt er niet op. >>

 

25-03-2011, Binnenlands Bestuur. Opleiden is net ontwikkelingshulp
Opleiden lijkt wel wat op de hulpsector: het is een goed doel waar een vast bedrag voor gereserveerd wordt. Waar het geld precies heen gaat en wat het oplevert, dat weten de gemeenten niet altijd even goed. Het kan effectiever en misschien ook wel goedkoper. >>

 

05-03-2011, Binnenlands Bestuur. Formeren zonder geld en taken
Terwijl alle ogen afgelopen woensdag gericht waren op de nieuwe politieke samenstelling van de Senaat, staan partijen in de provincies nu voor een moeilijke opgave: een college formeren zonder inzicht in de financiële positie en in het provinciale takenpakket. Kan dat wel? >>

 

21-02-2011, Aedes Magazine. Toenemende rentelasten
Dat de rente gaat stijgen, is geen gewaagde voorspelling. Alleen weet niemand wanneer. Hoe groot zijn de risico’s voor de leningenportefeuilles van corporaties? En hoe kunnen ze zich tegen die risico’s indekken? >>

 

18-02-2011, VNG Magazine. Raadslid én Statenlid, kan dat?
Een aantal raadsleden is van plan de komende vier jaar ook zitting te nemen in Provinciale Staten. Ervaringen van de afgelopen jaren laten zien dat deze dubbele rol nuttig kan zijn, maar ook risico’s met zich meebrengt. >>

 

21-01-2011, Binnenlands Bestuur. De glazen bol van de accountant
Gemeenten lijden enorme verliezen op hun grondexploitatie. De opbrengst pakt door de stagnerende bouw miljarden euro’s lager uit. Hadden accountants hiervoor moeten waarschuwen, zodat gemeenten deze verrassing bespaard werd? >>

 

© public creation