public creation

Archief 2006-2011

 

•      Hay Group
- Teksten voor externe publicaties
- Webteksten
 

•      TU Delft

- Speech schrijven

 

•      Nederlandse School voor Openbaar Bestuur
- Algemene brochure NSOB
- Brochure Master of Public Administration
- Brochure Interdepartementale Management Leerlang

 

•      Connexxion
- Teksten interne brochures Connexxion Taxi Services


•      BMC
- Kwartaalmagazine Context
- Personeelsmagazine

•      BNG
- Artikel over risicomanagement
- Artikel over ICT en risicomanagement
- Artikel PRIMO Nederland
- Artikel risicomanagement in VK

•      ILFA Treasury Support
- Artikel over 15 jaar ILFA
- Artikel over zorg- en behandelcentrum Stichting Elisabeth Breda
- Persberichten

•      InAxis
- Periodiek InAxis Magazine
- Jaarrapportages
- Webteksten

•      A+O fonds Rijk
- Publicatie 'De overstap; mobiliteit bij de rijksoverheid: medewerkers vertellen'
- Publicatie over EVC: Erkennen van Verworven Competenties

 

•      Landelijk Programma HRM Politie
- Diverse teksten

•      Provincie Gelderland  
- Ghostwriting

•      Provincie Utrecht
- kwartaalmagazine ZoUt
- Webteksten

•      Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt
- Publicatie Het onderwijs als loopbaanstap >>
- Agenda 2010 van de sociale partners in het onderwijs

•      School voor Politie Leiderschap
- Bijdragen aan het jaarboek 2006

•      Staatsbosbeheer
- Jaarverslag 2006

•      Tredin
- Tekstuele en redactionele begeleiding

 

•      Waterschap Zuiderzeeland

- Tekstuele en redactionele bijdragen aan het Waterbeheerplan 2007-2011
- Magazine Nieuw Peil
- Brochures
- Jaarverslagen
- Visiedocument
- Corporate brochure

•      Werkplaats Naleving
- Webteksten

© public creation